Futja e te dhenave ne aplikacion

\n

Informacioni mund te vendoset nga pronari i markes (prodhuesi, importuesi ose distributori) si ne vazhdim\:

\n
    \n
  • produkt pas produkti duke perdorur nderfaqen web (www.cumparainformat.ro). Vertetimi nga fjalekalimi i anetarit GS1.
  • \n
  • per produkte te shumefishta, duke plotesuar dokumentin ne Excel dhe duke e vendosur direkt ose duke e ndertuar me email\:cumparainformat@gs1.ro
  • \n
\n

Duke perdorur nderfaqen web

\n

Per futjen ne rresht, perdoretProdukt i ri opsion ne nderfaqen web te aplikacionit. Vendosni numrin e identifikimit GTIN (te printuar ne etiketen e produktit poshte barkodit), dhe emrin e produktit, siç eshte ne paketim, me pas klikoniShto butonin.

\n

\n Informacioni pershkrues eshte grupuar ne 8 kategori, secila kategori hap nje ekran te ri qe permban fushat perkatese te te dhenave.\n

\n

Perdorimi i dokumentit ne Excel

\n

Per hyrjet jashte rreshti, informacioni i shumefishte per produktin perdoret duke vendosur nje dokument te dhenash qe mund te shkarkohet nga nderfaqja, dhe me pas plotesohet me te dhena sipas kerkesave nga faqja pershkruese, vendoset ne nderfaqe dhe me pas dergohet ne bazen e te dhenave.

\n

Dokumenti i pranuar verifikohet nga aplikacioni perpara se te ruhet ne bazen e te dhenave. Nese ka gabime gjate futjes se njerit prej produkteve, ato sinjalizohen nga mesazhe specifike.

\n

\n Shkarko dokumentin ne excel \n

\n
Women with phone shoping