Внес на податоците во апликацијата

Податоците може да се внесат од сопственикот на брендот (производител, дистрибутер) на следниве начини:

  • производ по производ со користење на веб интерфејсот (www.cumarainformat.ro). Автентикација со корисничките информации добиени за GS1 членката.
  • за повеќе производи, пополнување на Excel фајл и upload на фајлот директно или со испраќање на email:cumparainformat@gs1.ro

Користење на веб интерфејс

За online внесување на податоците, се користи Нов производ опцијата во корисничкиот веб интерфејс. Пополнете го GTIN идентификацискиот број (испечатен на етикетата на производот под бар кодото), и името на производот, како што е наведено на пакувањето, потоа кликнете на копчето Додади.

Описните податоци се поделени во 8 категории, секоја категорија отвара нов екран кој што ги содржи соодветните податочни полиња.

Користење на Excel фајл

За внес на offline податоци за поголем број податоци се користи фајл кој може да се симне од интерфејсот и да се пополни со описните податоци, да се изврши upload во интерфјесот и на тој начин да се внесат податоците во базата.

Фајлот ќе биде валидиран од апликацијата пред да биде снимен во базата на податоци. Ако постојат грешки при пополнување на некој од производите, ќе биде корисникот известен.

Download Excel фајл

Women with phone shoping