Suport per aplikacionet

\n

Integrimi me sistemet e tjera mund te arrihet duke perdorur formatin\u00A0XML ose formatin JSON.\n

Lidhu me XML

\n

\nPer tu lidhur me sherbimin nepermjet XML REST aplikacionet duhet te aksesojne kete URI\nhttp\://www.cumparainformat.ro/restapp/api/ [accesskey] / [codprodus] / [language (ro / ro)]\n

\n

Kodi i aksesit perdoret per te dalluar Website-tet\perdoren sherbimet nREST. Per te perdorur kete sherbim ju mund te numeroni nje çeles aksesi te ndryshem. Per kete sherbim ekziston nje limit ditor prej 10000 kerkesash per çeles\u00A0access

\n

Shembull XML test produkti 2226

\n

XML

\n

deskriptoret e formateve XML gjenden ne \nGS1 Source\n

Lidhu me JSON

\n

Per te perdorur opsionet ne websitet JSON

\n

Ne rreshtin demo json

\n

Demo mund te gjendet ne Exemplu json \n\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0

Women with phone shoping